Kvalifikace o postup do krajské soutěže 2015

Cituji informace obdržené od středočeského KNS:

Přihlášky do kvalifikace o postup do KS 2015 splnila družstva: Nohejbal Kostelec n.Č.l./ Konojedy ( ONS Kutná Hora/ Kolín ), TJ Spartak Čelákovice C ( ONS Nymburk ), SK Šacung Benešov C ( ONS Benešov ), NK Osnice C ( ONS Praha Západ ) a NK Zaječov B ( ONS Beroun). Všechna družstva již obdržela ( 19.9. ) VV KNS schválené Podmínky, Propozice a Herní systém kvalifikace, která se uskuteční dne 4.10.2014 v Libni ( osada Zapomenutých ). Účastníci jsou povinni do termínu 3.10.2014 ( nejpozději do 16.00 hod. ) zaslat Soupis/ seznam hráčů potřebný a doklad o zaplacení licenčních poplatků jehož výše bude korespondovat s počtem hráčů uvedených na Soupisu. Vše, pro nezbytné uzamčení hráčů k tvorbě elektronických soupisek družstev, které jsou podmínkou účasti v kvalifikaci. Vše na email vedoucího kvalifikace ( p. Jiří Potočník ): xpotok@seznam.cz , tel.kontakt: 725037709.
Do termínu kvalifikace musí všechna družstva rovněž zaplatit vratnou kauci ve výši 2.000 Kč na účet KNS ( zaslat kopii potvrzení o zaplacení na email sekretáře KNS a mít tento doklad fyzicky na kvalifikaci, pro případ možných nesrovnalostí ).

Komentáře jsou zakázány.